სერთიფიკატები


სურსათის წარმოების ლიცენზია


სურსათის წარმოების ლიცენზია


ჯილინის მოპოვების ლიცენზია


ISO 4001


ISO 9001


ISO 22000


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala სერთიფიკატი


Jilin Yuan Tong Mineral Co., Ltd Hala სერთიფიკატი


კოშერი